Dzieło Katechez Audiowizualnych rozpoczęło się w 2009 roku. To ponad 70 zorganizowanych spotkań i ponad 40 wydanych płyt oraz niezliczona ilość osób, które uczestniczyły w Katechezach!

Katechezy Audiowizualne to comiesięczne spotkania, na których zaproszeni Goście dzielą się świadectwem swojego życia oraz poruszają ważne tematy związane z duchowością, wiarą, sprawami społecznymi i religijnymi.

Większość Katechez Audiowizualnych została zarejestrowana i wydana na płytach DVD oraz zamieszczona na portalu ewangelizacyjnym www.zywawiara.pl oraz w serwisie Youtube. Relacje z poprzednich Katechez znajdują się na stronie www.miriam.rzeszow.pl.

Spotkania zostały zapoczątkowane przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym “Miriam” i przez kilka lat odbywały się w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Następnie spotkania przeniesiono do Domu Diecezjalnego TABOR w Rzeszowie.

Obecnie za Katechezy Audiowizualne odpowiada Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie. Katechezami opiekuje się ekipa Domu oraz przyjaciele i sympatycy.