Dołącz do darczyńców Domu Diecezjalnego TABOR!

Dzięki Twojej hojności kolejne osoby będą miały szansę
usłyszeć świadectwo,
posłuchać katechez,
uczestniczyć w rekolekcjach.

Spotkać Boga i zmienić swoje życie.

Wspomóż finansowo organizację kolejnych Katechez Audiowizualnych,
rekolekcji oraz innych wydarzeń i dzieł ewangelizacyjnych.

Przekaż dobrowolną ofiarę:

Wybierz kwotę:

Za wszystkie przekazane darowizny – dziękujemy! Bóg zapłać!